• بن شدن اکانت ورد آف وارکرفت

بسته شدن اکانت

یکی از مشکلاتی که در بازی ورد آف وارکرف در برابر فارمر ها دیده میشود بسته شدن اکانت است. خیلی [...]

  • شدولند

Shadowlands

  Shadowlands : (سایه کوتاه ،سرزمین سایه ها) هشتمین نسخه World of Warcraft است. این داستان که در درجه [...]

  • آلچمی

هربالیسم و آلچمی

راه های زیادی برای کسب درآمد در دنیای وردآف وارکرافت وجود دارد.یکی از بهترین روش ها و آسان ترین روش [...]