این محصول به شما اجازه ی ورود به دنیای شادولند(Shadowlands)را میدهد و می توانید از 5 قلمروی جدید این دنیا استفاده کنید و لذت ببرید. البته اگر از قبل پچ مبارزه برای آزروس( Battle for azeroth ) را داشته باشید میتوانید از این محصول استفاده کنید.